GLAS
GLASVASE

GLASVASE

(12x24 CM)
New
GLASVASE - STOR

GLASVASE - STOR

(15x16 CM)
New
GLASVASE - MEDIUM

GLASVASE - MEDIUM

(12x13 CM)
New
GLASVASE - LILLE

GLASVASE - LILLE

(9x16 CM)
New
GALSVASE - EXTRA LILLE

GALSVASE - EXTRA LILLE

(7x15 CM)
New
DRIKKE GLAS

DRIKKE GLAS

(8.50x6.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(26.00x13.00 CM)
FYRFADS LYS

FYRFADS LYS

(6.00x6.00 CM)
DRIKKE GLAS

DRIKKE GLAS

(8.50x9.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(10.00x15.00 CM)
FYRFADS LYS

FYRFADS LYS

(6.50x9.50 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(15.00x22.00 CM)
DRIKKE GLAS

DRIKKE GLAS

(9.00x12.00 CM)
VASE

VASE

(15.00x18.00 CM)
DRIKKE GLAS

DRIKKE GLAS

(6.00x11.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(15.00x30.00 CM)
SMOOTHIE GLAS

SMOOTHIE GLAS

(3.50x10.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(23.00x28.00 CM)
VASE

VASE

(19.00x26.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(26.00x37.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(13.50x30.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(15.00x40.00 CM)
LANTERNE

LANTERNE

(21.00x36.00 CM)
FIRKANTET GLAS LANTERNE

FIRKANTET GLAS LANTERNE

(20.00 CM)
FIRKANTET GLAS LANTERNE

FIRKANTET GLAS LANTERNE

(30.00 CM)