Glass
Drinking Glass

Drinking Glass

(8.50 X 6.00 CM)
U Cchimny

U Cchimny

(15.00 X 22.00 CM)
New
Hurricane Bottle

Hurricane Bottle

(26.00 X 13.00 CM)
Tealight Small

Tealight Small

(6.00 X 6.00 CM)
Tealight Big

Tealight Big

(6.50 X 9.50 CM)
U Chimny

U Chimny

(10.00 X 15.00 CM)
U Chimny

U Chimny

(15.00 X 30.00 CM)
Drinking Glass

Drinking Glass

(8.50 X 9.00 CM)
Drinking Glass

Drinking Glass

(9.00 X 12.00 CM)
C Chimny Small

C Chimny Small

(21.00 X 36.00 CM)
Utensil Straight Jar

Utensil Straight Jar

(15.00 X 18.00 CM)
Tapper Bottle

Tapper Bottle

(8.50 X 11.50 CM)
Drinking Glass

Drinking Glass

(6.00 X 11.00 CM)
Xl Chimny Large

Xl Chimny Large

(26.00 X 37.00 CM)
Cap Chimny

Cap Chimny

(13.50 X 30.00 CM)
Smoothie Glass

Smoothie Glass

(3.50 X 10.00 CM)
Cylinder Jar

Cylinder Jar

(19.00 X 26.00 CM)
Cafe Latte Cup

Cafe Latte Cup

(Dia: 11.00 CM)
Cap Chimny

Cap Chimny

(15.00 X 40.00 CM)
Square Lantern Small

Square Lantern Small

(20.00 CM)
Square Lantern Large

Square Lantern Large

(30.00 CM)